Геодетска снимања изведених стања водоводних и канализационих водова, објеката водоснабдевања и израда пројеката, MВ 02/2019.

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Измена конкурсне документације бр.2

преузмите     Продужење рока за подношење понуда

преузмите    Обавештење о закљученом уговору

Број посета: 154