Дневни преглед хаваријских искључења на дан 8. март

  • Ердеч, ул. Катарине Ивановић 3 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка
  • Лепеница, ул. Др. Радосава Марковића 29 ( од 08:00 до 10:00 часова ), квар у шахти
  • Ердоглија, ул. Милице Срећковић 28 ( од 10:00 до 12:00 часова ), квар у шахти
  • Баточина, Краља Милана Обреновића 19 ( од 13:00 до 15:00 часова ), квар у шахти
Број посета: 89