Дневни преглед хаваријских искључења на дан 13. март

  • Станово, ул. Краља Милутина 59 ( од 08:00 до 13:00 часова ), улична линија
  • Центар, ул. Николе Пашића 19 ( од 13:00 до 17:00 часова ), поправка прикључка
  • Ердоглија, ул. Даничићева 72 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка
  • Илина Вода, ул. Чеде Дулејановића 45 ( од 12:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка
  • Петровац, ул. Душана Ђорђевића 42 ( од 08:00 до 10:00 часова ), квар у шахти
  • Аеродром, ул. Владимира Роловића 31 ( од 10:00 до 12:00 часова ), квар у шахти
  • Ердоглија, ул. Рудничка 17 ( од 12:00 до 14:00 часова ), квар у шахти
Број посета: 68