Опрема за управљање индустријским процесима и опрема за даљинско управљање бр. ВВ 01/2019.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о додели уговора, партије 2 и 4

преузмите     Одлука о обустави поступка, партије 3 и 5

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 2

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Број посета: 113