Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14. март

  • Аеродром, ул. Владимира Роловића 31 ( од 08:00 до 10:00 часова ), прикључак
  • Бресница, ул. Милунке Ђурић ( од 08:00 до 10:00 часова ), улична линија
  • Илићево, ул. Чеде Дулејановића 45 ( од 10:00 до 12:00 часова ), јавна чесма
  • Центар, ул. Николе Пашића 19 ( од 08:00 до 10:00 часова ), прикључак
  • Бресница, ул. Војнотехнички Завод 20 ( од 10:00 до 12:00 часова ), шелна
Број посета: 75