Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације бр. МВ 06/2019.

преузмите    Позив за подношење понуда

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одлука о додели уговора за јавну набавку

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 5

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Број посета: 97