Дневни преглед хаваријских искључења на дан 15. март

  • Кошутњак, ул. Чеде Дулејановића 45 ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија
  • Бресница, ул. 26.Октобра ( од 08:00 до 10:00 часова ), затварачи
  • Ердоглија, ул. Алексе Поповића 5 ( од 12:00 до 14:00 часова ), прикључак
  • Шумарице ( од 14:00 до 16:00 часова ), поправка
Број посета: 66