Разне услуге поправки и одржавања бр. МВ 04/2019.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација  

преузмите    Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије: 2,3,4,5,6 и 8

преузмите    Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партије: 1,7,9,10 и 14   

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 5

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 8

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 3

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 6

Број посета: 175