Дневни преглед хаваријских искључења на дан 9.април

  • Грошница, ул. Мине Караџић 35 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка
  • Баточина, ул. Хајдук Вељкова “ALUROL” ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача
Број посета: 167