Конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“

У организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, од 02. до 04.априла 2019. године, у Крагујевцу је одржана 49. конференција „Отпадне воде, комунални чврти отпад и опасан отпад“. Скуп је одржан под покровитељством Удружења водовода и канализације Србије, Привредном комором Србије и градом Крагујевцом. Домаћини скупа је ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац.

Циљ скупа је био да се низом научних и стручних радова пружи допринос трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапреди научно – истраживачки и развојни рад, а тиме допринесе и квалитативном напретку пословања предузећа водовода и канализације.

Домаћин ове конференције, крагујевачки “Водовод и канализација”, се учесницима скупа представио пригодном презентацијом у уторак 02. априла 2019. године. У раду скупа као предавачи учествовали су и стручњаци крагујевачког Водовода. На отварању, госте је поздравио Небојша Јаковљевић, директор ЈКП ” Водовод и канализација” Крагујевац, Предраг Богдановић, председник Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство и Ивица Момчиловић, заменик градоначелника града Крагујевца.

У раду скупа као предавачи са научним радовима учествовали су и стручњаци крагујевачког Водовода:

Управљање отпадним муљем од процеса пречишћавања отпадних вода на ЦППОВ „Цветојевац“, Јелена Бекоња-Милошевић, Александра Маринковић-Радуловић.

– Ревитализација линије гаса и производња електричне енергије на ЦППОВ „Цветојевац“, Иван Богдановић, Драган Кочет, Владимир Стевановић.

У Оквиру пратећег програма у четвртак, 04. априла, учесници су обишли и Постројење за пречишћавање воде крагујевачког водовода.

Скуп је успешно завршен 04. априла 2019. године.

 

 

 

Број посета: 965