Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему бр. МВ 13/2019.

преузмите    Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одлука о обустави поступка, партије 1 и 2

преузмите    Одлука о обустави поступка, партије 3 и 4

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 3

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 4

Број посета: 89