Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019.

Делови и прибор за возила и њихове моторе бр. МВ 16/2019. Партије: 1 – Резервни делови за одржавање путничких возила, 2 – Резервни делови за одржавање полутеретних возила, 3 – Резервни делови за одржавање теретних и специјалних возила, 4 – Остали материјал ( Пнеуматици за полутеретна, теретна, специјална возила и грађевинске машине )

преузмите    Позив за подношење понуда

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одлука о додели уговора, партије: 1,2 и 4

преузмите    Одлука о обустави поступка, партија 3

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 1

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 4

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Број посета: 168