Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14.Јун

  • Грошница ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача
  • Стара Звезда, ул. Булевар Краљице Марије “Вила Костић” ( од 10:00 до 12:00 часова ), затварач
  • Центар, ул. Саве Ковачевић 62А ( од 08:00 до 10:00 часова ), прикључак
  • Петровац, ул. Баре 18 ( од 10:00 до 12:00 часова ), прикључак
  • Станово, ул. Краља Милутина 35А ( од 10:00 до 12:00 часова ), прикључак
  • Ждраљица, ул. Радовањска 16 ( од 12:00 до 14:00 часова ), прикључак
  • Ердеч Старо село ( од 08:00 до 11:00 часова ), затварач
Број посета: 99