Дневни преглед хаваријских искључења на дан 25.Јун

  • Бресница, Владимира Булатовића 5 ( 11:00 – 12:00 ), улична линија
  • Бресница III, Душана Зелеца – на крају улице ( 12:00 – 14:00 ), поправка хидранта
  • Бресница III, Мостарска 75 ( 14:00 – 17:00 ), улична линија
  • Вашариште, Мирка Јовановића 17 ( 08:00 – 12:00), улична линија
  • Корићани, Миодрага Петровића 22 ( 12:00 – 14:00 ), поправка шелне
  • Стново, Милоша Терзића – почетак улице ( 14:00 – 18:00 ), улична линија
  • Центар, Јанка Веселиновића 2 ( 08:00 – 10:00 ), квар у шахти
  • Стара Колонија, Зекинчева 7/2 ( 10:00 – 12:00 ), квар у шахти
  • Ердеч, Боре Висоцког 8 ( 12:00 – 14:00 ), квар у шахти

Број посета: 69