Животна средина

Под заштитом животне средине подразумева се заштита живих бића, ваздуха, воде, земљишта и природних ресурса.
ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац има уведен интегрисани систем менаџмента (IMS). Основни принципи овог система су стално побољшање, унапређење и усавршавање заштите животне средине. У оквиру предузећа, за заштиту животне средине одговорни су сви запослени.
Циљ предузећа је да запослени буду оспособљени за управљање заштитом животне средине, ради побољшања целокупног учинка заштите животне средине у складу са политиком заштите животне средине ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, стандардом SRPS ISO 14001 и припадајућим прописима.
За потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац израђeн је План управљања отпадом.

Црни врхШумадијаЖежељ Жежељ

 

Број посета: 3,817