Дневни преглед хаваријских искључења на дан 11. Јул

  • Грошница, ул. Јосипа Келаве 27 ( од 08:00 до 12:00 часова ), попрацка цевовода 500mm
  • Грошница, ул. Јосипа Келаве бб ( од 12:00 до 15:00 часова ), улична линија
  • Станово, ул. Бранка Ћопића 13 ( од 15:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка
  • Пивара, ул. Боже Козомарића 2 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка
  • Денино брдо, ул. Јелене Анжујске 9 ( од 12:00 до 15:00 часова ), поправка прикључка
  • Корићани, ул. Воје Никетића 5 ( од 15:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка
  • Лепеница – “Ћифтина ћуприја” ( од 09:00 до 12:00 часова ), поправка цевовода 400mm
Број посета: 52