Дневни преглед хаваријских искључења на дан 15. Јул

  • Милатовац – СТР “Ћира” ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија
  • Милатовац – на улазу ( од 11:00 до 14:00 часова ), улична линија
  • Милатовац – на крају ( од 14:00 до 17:00 часова ), улична линија
  • Бресница, ул. Дринска 9 ( од 03:00 до 11:00 часова ), улична линија
  • Центар, ул. Краља Александра I Карађорђевића 34 ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка уградбене гарнитуре
  • Сунчани брег, угао Даринке Радовић и Војводе Петра Бојовића ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача
Број посета: 90