Набавка HTZ опреме, партије 1 и 2, ЦЈН 1.1.9/19.

Набавка HTZ опреме, партија 1: Радна и заштитна одећа; партија 2: Радна и заштитна обућа, ЦЈН 1.1.9/19.

преузмите    Одлука о додели уговора, партија 1

преузмите    Одлука о додели уговора, партија 2

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 1

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Број посета: 118