Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт бр. ВВ 20/2019.

преузмите    Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одлука о обустави поступка, партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19

преузмите    Одлука о додели уговора, партије 9 и 11

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 9

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 11

Број посета: 182