Историја

Историјат развоја

Од настанка, 1476. године, па до оснивања савременог водовода, Крагујевац се снабдевао водом за пиће и друге потребе са најближих извора, водотока и бунара. У том периоду водоводом од печене глине и цигле вода се слободним падом доводила и користила преко јавних чесми.
Годином оснивања савременог водовода сматра се 1904. када су каптирани трмбаски бунари и гравитационим цевоводом вода доведена у град.
Изградњом бране и акумулације „Водојажа“, на Грошничкој реци, 1938. године Крагујевац је добио први савремени систем за водоснабдевање са постројењем за прераду воде.
Каптирањем подземних вода, системом рени-бунара у приобаљу реке Велике Мораве од 1965. до 1975. године и изградњом водоводног система „Гружа“ 1983. године, ЈКП „Водовод и канализација“ проширило је своје капацитете и за дужи временски период обезбедило довољне количине воде.
Као први град у Србији, Крагујевац је 1990. године изградио Централно постројење за пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја, које ради у саставу ЈКП „Водовод и канализација“.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, техничко – технолошки, чине: изворишта са водозахватним објектима, дистрибутивна мрежа са црпним станицама и резервоарима, постројења за производњу воде и постројење за пречишћавање отпадних вода, са канализационом мрежом и станицама за предтретман отпадних вода.

Бунар кнеза Дене

Чесма на Бубњу Grosnica,Vodojaza 024Grosnica,Vodojaza 025Grosnica,Vodojaza 026Бунар кнеза Милоша Свечано отварање грошничке бране 1938. године Резервоар бившег трмбашког водовода у Великом парку Прве пумпе на Водојажи

Број посета: 5,914