Менаџмент

Генерални директор

Небојша Јаковљевић    

Рођен 1959. године у Јагодини.
Дипломирани економиста.
Дипломирао на Економском факултету у Крагујевцу.

До сада је обављао следеће послове:

– Од 1983. до 1986. године ради као Финансијски директор у Фабрици намештаја и полиуретана “Благотин”.
– Од 1986. до 1994. године запослен у МУП Србије – Секретаријат у Крагујевцу, на пословима Руководилац финансија и кадрова.
– Од 2005. до 2015. године ради у ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац на пословима Руководилац сектора набавке.
– Од 2013.године до марта 2015. године био је члан Надзорног одбора ЈКП ВИК.

телефон:034/332-240    е-пошта: jkpvik@gmail.com

Извршни директор за област развоја капацитета и одржавања водоводне мреже

Трајко Станић       дипломирани  инжењер грађевине

телефон:034/300-540    е-пошта: jkpvik@gmail.com

Извршни директор за област логистике, управљање ресурсима и контроле

Иван Богдановић      дипломирани машински инжењер

телефон:034/300-540    е-пошта: jkpvik@gmail.com

Надзорни Одбор:

Жарко Лекић      

Председник Надзорног одбора

– Рођен је 1970. године у Крагујевцу. Дипломирани машински инжењер.
Дипломирао је на Машинском факултету у Крагујевцу, смер Моторна возила и мотори.
До сада је обављао следеће послове:
– Од 1995. до 2001. године био је Начелник службе за механичку обраду у „ Застава аутомобилима“.
– Од 2001. до 2004. године у Војсци Србије и Црне Горе обавља послове Референта техничке службе у Команди.
– Од 2004. до 2008. године у ДОО „ЕМА“ Кнић ради као Директор набавке и производње.
– Од 2008.године у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту
животне средине ради као Регистратор обједињене процедуре и самостални стручни сарадник за
инфраструктуру.
Члан је школског одбора ОШ „Светозар Марковић“.
Од страних језика говори енглески.

Милан Мишић      

Члан Надзорног одбора

Рођен је 1981 у Крагујевцу.  По занимању је дипломирани економиста. Дипломирао на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици.
– Од 2008. до 2009. године радио је на пословима саветника за становништво у „ Banka Intesa“
– Oд 2009. do 2013. године ради у „ Credy Banka “ на пословима стручног сарадника у маркетингу.
– Oд 2013. године ради као директор службе Општих послова у „ Direktna banka“.
Говори енглески језик.

Иван Богдановић        

Члан Надзорног одбора – представник запослених

Рођен је 1972. године у Крагујевцу. Дипломирани машински инжењер. Дипломирао на Машинском факултету у Крагујевцу.
До сада је обављао следеће послове:
– Од 23.12.2003. до 31.08.2004. године у ЈКП ВИК радио као Инжењер одржавања – сарадник.
– Од 1.09.2004. до 18.04.2006. године у Сектору транспорта и грађевинских машина радио као Сарадник Руководиоца Сектора транспорта и грађевинских машина.
– Од 19.04.2006. до 22.12.2010. године је Руководилац Сектора транспорта и грађевинских машина.
– Од 23.12.2010. до 04.01.2012. у Производном погону за пречишћавање отпадних вода ради као Технолог I за опрему и процесе.
– Од 5.01.2012. до 28.02.2014. године обавља послове Руководиоца Производног погона за пречишћавање отпадних вода.
– Од 1.03.2014. године Руководилац је Сектора канализације и пречишћавања отпадних вода.
Био је и члан Управног одбора ЈКП ВИК од 2008 до 2013. године а члан Надзорног одбора је од 26.03.2015. године.

Број посета: 10,475