Менаџмент

Генерални директор

Небојша Јаковљевић     дипломирани економиста

телефон:034/332-240    е-пошта: jkpvik@gmail.com

 

Oперативни   директор

Срђан Шорак      дипломирани машински инжењер

телефон:034/300-540    е-пошта: jkpvik@gmail.com

 

Помоћник Генералног директора за Техничко-технолошки развој

Томислав Вукадиновић      дипломирани машински инжењер

телефон:034/300-540    е-пошта: jkpvik@gmail.com

Број посета: 6,811