Финансијски извештај

Финансијски извештаји су објављени на интернет страници АПР.

преузмите     Организациона структура

преузмите     Финансијски извештај ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за I – XII 2018. године

преузмите     Програм пословања предузећа ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, за 2020.годину

преузмите     Програм пословања предузећа ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, за 2019.годину

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за 2019. годину

преузмите     Програм пословања предузећа ЈКП “Водовод и канализација” за 2018.годину

преузмите     Програм пословања предузећа ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, за 2017.годину

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” за 2017

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за 2017. годину

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац ЗА 2017. ГОДИНУ

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за 2018. годину

преузмите     Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац за 2018. годину

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 1. квартал 2019. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 2. квартал 2019. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 3. квартал 2019. године

преузмите    Извештај о степену реализације Програма пословања за 4. квартал 2019. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 1. квартал 2018. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 2. квартал 2018. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 3. квартал 2018. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 4. квартал 2018. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 1. квартал 2017. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 2. квартал 2017. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 3. квартал 2017. године

преузмите     Извештај о степену реализације Програма пословања за 4. квартал 2017. године

Број посета: 5,311