Електронско плаћање

ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац Вам омогућава плаћање услуга електронским путем.

Пример правилно попуњеног налога за уплату:

 

uplatnica-jkpv

 

* Шифра корисника је јединствени број корисника који се налази на обрачуну за воду ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац (у горњем левом углу).

Број посета: 7,368