Електронско плаћање

Због великог интересованја суграђана, показујемо на који начин је могуће извршити плаћање месечних рачуна ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, за воду и услуге канализације.

Детаљним информисањем и сликовним приказом желимо да Вам олакшамо начин на који сигурно можете да обавите безготовинско плаћање наших услуга.

Сви корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања, као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата.

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних
личних података, предвиђени износ уплаћује се на рачун “Водовода и канализације” Крагујевац, а у рубрици “позив на број” унесе “шифру” из оригиналног рачуна јкп “Водовод и канализација” Крагујевац

Пријава за доставу електронског рачуна

Број посета: 10,008