Пренос власништва

За пренос власништва је неопходан један од наведених докумената:
– Kупопродајни уговор
– Уговор о доживотном издржавању
– Решење о наслеђу
– Уговор о поклону
Оригинал документа донети на увид и понети оверену копију која остаје у Предузећу.
За промену броја чланова је потребна оверена потврда од стране председника скупштине станара или изјава власника под кривичном и материјалном одговорношћу.

Број посета: 4,835