Количина и квалитет воде

Вода коју производи и дистрибуира ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, хигијенски је исправна и може се користити за пиће и припрему животних намирница.

Свакодневну контролу воде врше акредитоване лабораторије Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац, овлашћен од надлежних министарстава.

У систему за снабдевање водом за пиће који има изворишта, производне погоне, резервоаре и водоводну мрежу, контрола воде обавља се на три нивоа:
– Лабораторијама производних погона (први ниво)
– Лабораторијама Сектора контроле (други ниво)
– Лабораторијама Института за јавно здравље Крагујевац (трећи ниво)
На тај начин је ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац успоставио потпуну контролу у свим фазама производње и дистрибуције, у складу законским прописима, стандардима, принципима добре произвођачке и хигијенске праксе, анализе опасности и критичних контролних тачака .
Контрола воде врши се према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“бр.42/98, 44/99 и 28/19) који је усаглашен са Директивама Европске Уније и препорукама Светске здравствене организације.

У протеклој недељи, од 25.маја до 01.јуна 2020. године, вода коју је произвело и дистрибуирало ЈКП ” Водовод и канализација” Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл.лист СРЈ”, бр.42/98, 44/99 ).

Испитивања су вршена у лабораторијама Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац.

Потрошња воде 

Потрошња воде за месец Јануар 2020. године

Потрошња воде за месец Фебруар 2020. године

Потрошња воде за месец Март 2020. године

Потрошња воде за месец Април 2020. године

На следећим линковима можете прегледати потрошњу воде по годинама и месецима:

Потрошња воде у 2017. години – по месецима

Потрошња воде у 2018. години – по месецима

Потрошња воде у 2019. години – по месецима

Разлика у потрошњи воде


 

Број посета: 4,437