Количина и квалитет воде

Вода коју производи и дистрибуира ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, хигијенски је исправна и може се користити за пиће и припрему животних намирница.

Свакодневну контролу воде врше акредитоване лабораторије Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац, овлашћен од надлежних министарстава.

У систему за снабдевање водом за пиће који има изворишта, производне погоне, резервоаре и водоводну мрежу, контрола воде обавља се на три нивоа:
– Лабораторијама производних погона (први ниво)
– Лабораторијама Сектора контроле (други ниво)
– Лабораторијама Института за јавно здравље Крагујевац (трећи ниво)
На тај начин је ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац успоставио потпуну контролу у свим фазама производње и дистрибуције, у складу законским прописима, стандардима, принципима добре произвођачке и хигијенске праксе, анализе опасности и критичних контролних тачака .
Контрола воде врши се према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“бр.42/98 и 44/99) који је усаглашен са Директивама Европске Уније и препорукама Светске здравствене организације.

У протеклој недељи, од 14. до 20. јануара 2019. године, вода коју је произвело и дистрибуирало ЈКП ” Водовод и канализација” Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( “Сл.лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99 ).

Испитивања су вршена у лабораторијама Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац.

Потрошња воде у јануару 2019.

На следећим линковима можете прегледати потрошњу воде по месецима:

Укупна потрошња воде месец Јануар 2018. године

Укупна потрошња воде месец Фебруар 2018.године

Укупна потрошња воде месец Март 2018.године

Укупна потрошња воде месец Април 2018.године

Укупна потрошња воде месец Мај 2018. године

Укупна потрошња воде месец Јун 2018. године

Укупна потрошња воде месец Јул 2018. године

Укупна потрошња воде месец Август 2018. године

Укупна потрошња воде месец Септембар 2018. године

Укупна потрошња воде месец Октобар 2018. године

Укупна потрошња воде месец Новембар 2018. године

Укупна потрошња воде месец Децембар 2018. године

Потрошња воде у 2017. години – по месецима

Разлика у потрошњи воде  2017. и 2018. године

Разлика у потрошњи воде  2016. и 2017. године

Број посета: 2,527