Количина и квалитет воде

Вода коју производи и дистрибуира ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, хигијенски је исправна и може се користити за пиће и припрему животних намирница.

Свакодневну контролу воде врше акредитоване лабораторије Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац, овлашћен од надлежних министарстава.

У систему за снабдевање водом за пиће који има изворишта, производне погоне, резервоаре и водоводну мрежу, контрола воде обавља се на три нивоа:
– Лабораторијама производних погона (први ниво)
– Лабораторијама Сектора контроле (други ниво)
– Лабораторијама Института за јавно здравље Крагујевац (трећи ниво)
На тај начин је ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац успоставио потпуну контролу у свим фазама производње и дистрибуције, у складу законским прописима, стандардима, принципима добре произвођачке и хигијенске праксе, анализе опасности и критичних контролних тачака .
Контрола воде врши се према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“бр.42/98 и 44/99) који је усаглашен са Директивама Европске Уније и препорукама Светске здравствене организације.

У протеклој недељи, од 16. до 22. априла 2018. године, вода коју је произвело и дистрибуирало ЈКП ” Водовод и канализација” Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( “Сл.лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99 ).

Испитивања су вршена у лабораторијама Водовода и Института за јавно здравље Крагујевац.

 

Потрошња воде у априлу 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следећим линковима можете прегледати потрошњу воде по месецима:

Укупна потрошња воде месец Јануар 2018. године

Укупна потрошња воде месец Фебруар 2018.године

Укупна потрошња воде месец Март 2018.године

Потрошња воде у 2017. години – по месецима

 

Разлика у потрошњи воде  2017. и 2018. године

 

Разлика у потрошњи воде  2016. и 2017. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број посета: 1,670