Репрограм дуговања

Извод из “Одлука о условима и критеријумима за закључивање Споразума о исплати дуга на рате”

                                                                                    Члан 4.

 Доспели, а неплаћени дуг по основу комуналне услуге, дужник (у категорији грађани) може да исплати на рате, у зависности од његове висине, на следећи начин :
до 10.000,00 динара 6 месечних рата, с тим да висина месечне рате не може бити нижа од 1.000,00 динара;
– преко 10.000,00 до 30.000,00 динара до 12 месечних рата;
– преко 30.000,00 до 60.000,00 динара до 18 месечних рата;
– преко 60.000,00 до 100.000,00 динара до 24 месечне рате;
– преко 100.000,00 динара до 36 месечних рата.
 Доспели, а неплаћени дуг по основу комуналне услуге, дужник (у категорији предузетник и грађани који у оквиру домаћинства плаћају индустријску цену воде), може да исплати највише у 12 месечних рата.
Изузетно, од претходног става, а на образложени предлог руководиоца Сектора продаје, може се дозволити већи број рата, али не већи од максималног броја рата утврђених у ставу I овог члана.

 

 

Број посета: 5,384