Централа 034/335-745
Факс 034/335-746; 034/335-750
Диспечерска служба 034/323-034
Бесплатни позив за рекламације и информације 0800-009-008
Сектор за контролу воде 034/330-540
Центар за односе са јавношћу и протокол 034/360-810
Служба за наплату дуга 034/334-300
Служба за односе са потрошачима 034/335-742
Сектор набавке 034/300-621
Сeктор развоја капацитета 034/331-395
jkprazvoj@gmail.com
jkpuslovi.saglasnosti@gmail.com
jkpgisvodovod@gmail.com
Служба пројектовања 034/501-018
Е адреса jkpvik@gmail.com
Пријава стања на водомерима jkpvreklamacije@gmail.com