Нови прикључак

ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Потребна документација:

– Грађевинска дозвола или доказ да је објекат преузет из земљишне књиге или потврда о поднетом захтеву за легализацију
– Копија плана плаца (не старија од 6 месеци) и извод из листа непокретности (као доказ да је објекат у власништву подносиоца захтева)

ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Потребна документација:

– Грађевинска дозвола
– Копија плана плаца (не старија од 6 месеци) са преписом из листа непокретности
– Услови издати од надлежне службе ЈКП „Водовод и канализација“
– Извод из пројектне документације где се види унутрашњи развод водовода и канализације објекта.

Број посета: 5,305