Вода

Водни ресурси морају бити предмет инвентарисања.
Добро управљање водом мора бити предмет једног плана озакоњеног преко надлежних власти.
Заштита воде тражи значајан напор у научном истраживању, у формирању специјалиста за јавне информације.
Вода је опште наследство, чију вредност морају сви познавати. Задатак је за сваког да с њом економише и да је брижљиво користи.
Управљање водним ресурсима мора се пре свега вршити у оквиру слива, а не унутар управних и политичких граница.

Вода извор живота

Грошничко језеро

  

Број посета: 5,797